Skip to main content

Meistä

Lue lisää

Toiminta-ajatus

Nuohko tarjoaa yksilöllistä koulutus- ja ohjauspalvelua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Tavoitteena on tukea nuorta ja hänen perhettään heidän lähtökohtiinsa sopivilla ja yksilöidyllä tavoilla. Toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista, ja sen tarkoituksena on auttaa nuorta aikuistumaan ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Palvelut tuotetaan sosiaalihuoltolain alaisina palveluina.

Tutustu omavalvontasuunnitelmaan

Arvomme

 • ammatillisuus
 • empatia ja välittäminen
 • arvostus ja luottamus, yksilöllisyys
 • yhdenvertaisuus
 • positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
 • turvallisuus
 • yhteistyökyky

Henkilöstö

Mikko Rytsä

 • Toiminut erityisluokanopettajana yli 15 vuoden ajan
 • Yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä sijaishuollossa lastensuojelun erityisyksikössä
 • Pedagoginen osaaminen eli oppimissisällöt (yläaste, ammattikoulu ja lukio)
 • Pedagogisten asiakirjojen tuntemus
 • Työskentely nuorten kanssa, jotka vaativat poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä (esim. Joustava perusopetus JOPO ja koulupudokkaat)
 • Opiskelun ja työelämän yhdistäminen
 • Monikulttuurisuus
 • Nuoren sisäisen motivaation rakentaminen ja vahvistaminen
 • VTM

Jarkko Oksala

 • Yli 20 vuoden kokemus lastensuojelun sijaishuollosta
 • Kokemusta moniongelmaisten lastensuojeluasiakkaiden kanssa toimimisesta ja heidän ohjauksesta sekä opetuksesta.
 • Kuntouttava työskentely ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö
 • Lastensuojeluyksikön toiminnasta vastaaminen ja uusien toimintojen kehittäminen lastensuojeluyksikön nuorille.
 • Sosionomi AMK
 • Lähihoitaja /mielenterveys, kriisi- ja päihdetyö
 • Hyvinvointipalvelujen kehittämisen- ja johtamisen YAMK-opinnot parhaillaan käynnissä

Päivi Rytsä

 • Yli 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, yritysyhteistyöstä
 • Erilaisia luottamustoimia yli 10 vuoden ajan
 • Vastaa yrityksen taloudesta, markkinoinnista, hallinnosta ja yritysyhteistyöstä.
 • KTM