Skip to main content

Toiminta

Lue lisää

Nuohkon palvelut toteutetaan vieressä kulkien

Palvelumme toteutetaan ”vieressä kulkien” ja meille on erityisen tärkeää, että nuori saa kokemuksen siitä, kuinka hän voi itse vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Haluamme tarjota nuorelle kontaktin turvalliseen aikuiseen, jolta voi kysyä mieltä painavia kysymyksiä ja johon nuori voi luottaa.

Rakennamme jokaiselle asiakkaana olevalle nuorelle yksilöllisen kehittymiskartan ja koulutuspolun. Oikeanlainen ratkaisumalli valitaan, kun nuoren ongelmat on tunnistettu. Kaikki ratkaisut tehdään yhteistyössä palvelun ostajan, nuoren, huoltajien ja koulutuksen järjestäjän kanssa.

Nuohkon palvelut on tarkoitettu lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen, sekä hyvinvointialueen sosiaalityön avuksi. Palvelun voi hankkia yksityinen palvelunostaja (kuten nuoren perhe) tai vastaavat sosiaalityöntekijät (hyvinvointialue).

Nuohko

 • Tukee nuorta
 • Tukee perhettä
 • Tukee koulunkäynnissä
 • Tukee sosiaalitoimea
 • Tukee työelämä-kontakteissa
 • Tukee vapaa-aikaa
 • ”Kulkee nuoren vieressä” ja on tavoitettavissa ongelmatilanteissa

Koulu

 • Saa lisää resursseja
 • Koulun ilmapiiri paranee
 • Opettajien työ helpottuu
 • Rehtorille uusia keinoja saada tukea esimerkiksi hankaliin kiusaamistilanteisiin
 • Konfliktit vähenevät
 • Jopoluokille ja ammatilliselle oppilaitokselle uusia työelämäkontakteja

Hyvinvointialueet

 • Opetus- ja sosiaalitoimen resurssit saavat lisätukea
 • Sijaishuollon tukitoimet vähenevät
 • Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työllistetään
 • Taloudelliset intensiteetit
 • Kaupungin huoltosuhteen paraneminen
 • Nuorisotyöttömyyden väheneminen
 • Sosiaalimenojen pieneneminen
 • Hyvinvointialue voi jatkossa hyödyntää Nuohkon luomia uusia toimintamalleja

Kumppanit

 • Sosiaalisen vastuun kantaminen
 • Mahdollisuus tarjota nuorelle uusia kokemuksia
 • Tilaisuus antaa nuorelle tulevaisuuden kannalta tärkeitä kohtaamisia

Esimerkkitapaus (todellinen)

16-vuotias nuori sai uudelleen kiinni arjesta ja löysi intoa tulevaisuudelle

2022 syksyllä 16-vuotias poika oli lopettanut koulunkäynnin ja jäänyt kotiin. Päivät menivät nukkuessa ja yöt valvoen. Koulu oli tarjonnut pienryhmän ja vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, sekä muut mahdolliset tukitoimet, joista mitkään eivät tuntuneet toimivilta. Sosiaalitoimi taas oli tarjonnut tukihenkilöä ja seuraavaksi harkittiin sijaishuoltoa. Tilanne vaikutti raskaasti koko perheeseen, kunnes kaupunki otti yhteyttä Nuohkoon ja aloitimme yhteistyön.

Aluksi saimme tutustua asiakkaaseen ja perheeseen. Kävimme tilannetta yhdessä läpi ja esitimme ratkaisumallin, jonka perusteella tehtiin selkeä suunnitelma ja aikataulu etenemisen tueksi. Yhteistyö perheen ja koulun kanssa alkoi sujumaan erinomaisesti. Olimme säännöllisesti yhteydessä rehtoriin, kuraattoriin ja nuoren omaan erityisopettajaan. Saimme opiskeltua asiakkaan kotona kaikki puuttuvat opinnot vuoden 2023 toukokuun loppuun mennessä.

Nuori osallistui kevään yhteishakuun ja on saanut kesätyöpaikan, jossa työt alkavat kesäkuun alussa. Suunnitelman mukaan kesätyöt jatkuvat syksyllä oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi nuorelle on löytynyt uusi urheiluharrastus, josta hän on todella innostunut. Vanhemmat ovat useaan otteeseen ilmaisseet kiitollisuutensa siitä, miten asiat nyt ovat. Palvelu on tarkoitus lopettaa keväällä 2023, kaikkien tavoitteiden täytyttyä.