Skip to main content

Nuohkon ja Turun Kaupunginteatterin yhteistyö tarjoaa elämyksiä ja näköalaa suuntaansa hakevalle nuorelle

 

Turun Kaupunginteatteri (TKT) on yksi Suomen suurimmista teattereista. Pääsääntöisesti teatteri toimii Turussa, mutta kesäisin yhteistyötä tehdään myös Naantalissa sijaitsevan Emma Teatterin kanssa, jossa tänäkin vuonna nähdään yhteistuotanto Kultaranta.

Turun Kaupunginteatteri tarjoaa teatteritaidetta kaikenikäisille ja muutenkin monipuolisille kohdeyleisöille. Heidän valikoimastaan löytyy kaikkia teatteritaiteen lajeja musikaaleista nykydraamaan, ja kaikkea siltä väliltä. Nuohkon ja Turun Kaupunginteatterin yhteistyö merkitsee molemmille osapuolille mahdollisuutta tarjota näköalaa ja elämyksiä nuorille, jotka vielä hakevat suuntaansa.

Yhteiset arvot kumppanuuden taustalla 

Nuohkoa ja Turun Kaupunginteatteria yhdistää vahvasti vastuullisuuden arvo. TKT:n toimitusjohtaja Arto Valkama kertoo, että heille yksi tärkeimmistä arvoista on vastuullisuus, joka pitää sisällään ympäristönäkökulman lisäksi sosiaalisen vastuullisuuden.

”Vastuullisuus näkyy kaikessa teatterin tekemisessä. Ympäristöohjelmamme ohjaa toimintojamme ympäristön kannalta kestävään suuntaan. Sen lisäksi haluamme kantaa vastuumme myös yhteiskunnallisista asioista laajemmin. Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeä osa-alue, jota haluamme olla edistämässä.”

Vaikka TKT tekee itsekin sisältöjä nuorille, on yhteistyö Nuohkon kanssa konkreettinen tapa vaikuttaa lasten ja nuorten parissa ja skaalautua laajemmin. Valkaman mukaan isoihin yhteiskunnallisiin asioihin ja niiden ratkomiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden välillä. TKT:lle omat onnistumiset määrittyvät sen kautta, kuinka voi auttaa myös muita onnistumaan.

”Mahdollisuus löytää omia polkuja”

Yhteistyö Nuohkon ja Turun Kaupunginteatterin välillä tarjoaa tällä hetkellä nuorille mahdollisuuden kokea uusia elämyksiä ja saada laajemman käsityksen eri alojen ammattilaisista. Kiinnostuksen kohteista riippuen Nuohkon nuoret voivat päästä seuraamaan esitystä yleisöön tai tutustumaan siihen, millaista työtä teatterin ammattilaiset tekevät.

”Tähän mennessä yhteistyö on mahdollistanut nuorille muun muassa esitysten näkemistä ja tutustumista teatterin eri rooleissa toimivien henkilöiden töihin. Eräs maskeerauksesta kiinnostunut nuori pääsi tutustumaan työtiloihin ja kiertämään taloa. Hän sai nähdä, millaista tekeminen on ammattilaisena.”

Nuohkon asiakkaana olevat nuoret ovat toisinaan tilanteessa, jossa he ovat epävarmoja suunnastaan esimerkiksi jatkokoulutukseen tai ammatin valintaan liittyen. Tällainen näköalattomuus voi johtua osittain siitä, ettei tietoa eri vaihtoehdoista ole. TKT:n ja Nuohkon yhteistyö auttaa nuorta näkemään, mitä kaikkea hän voisi tulevaisuudessaan tehdä.

”On hyvä jos nuori saa nähdä enemmän mahdollisuuksia ja näköalattomuus väistyy – saa tietää, että on olemassa mahdollisuus löytää omia polkuja.”

Artikkelin kuva: Otto-Ville Väätäinen